Chiến lược marketing mix và các khái niệm cơ bản

Marketing mix là tập hợp các công cụ kinh doanh được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng trong việc quảng bá doanh nghiệp và gia tăng doanh số trên thị trường. Cùng NATAFU tìm hiểu về chiến lược marketing mix dưới đây.

Chiến lược Marketing Mix là gì?

Tiếp thị hỗn hợp – Marketing Mix là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu. Chiến lược Marketing mix thường đồng nghĩa với 4P : price (giá cả), product (sản phẩm), promotion (xúc tiến thương mại), và place (phân phối).

Cùng tìm hiểu mô hình 4P trong chiến lược marketing mix sau đây:

Product (Sản phẩm)

Sản phẩm được coi là một món để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nó có thể là sản phẩm hữu hình hoặc một dịch vụ vô hình. Sản phẩm hữu hình là những vật mà có một sự tồn tại vật lý độc lập. Ví dụ điển hình như những dao cạo dùng một lần hoặc chiếc xe có động cơ. Các sản phẩm bảo hiểm, thanh toán qua ngân hàng là một dịch vụ vô hình.

Mỗi product có vòng đời sống bao gồm các giai đoạn : giai đoạn hình thành, tăng trưởng, trưởng thành và giai đoạn suy thoái. Các marketer phải nghiên cứu kỹ về vòng đời của sản phẩm mà họ đang tiếp thị, tập trung chú trọng vào những thách thức khác nhau phát sinh như các sản phẩm di chuyển vòng đời của nó.

Price (Giá cả)

Price là một trong 4 yếu tố của chiến lược marketing đóng vai trò vực kì quan trọng đến doanh số của doanh nghiệp.

Giá bán là chi phí khách hàng bỏ ra để đổi lấy sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Nó được xác định bởi một số yếu tố trong đó có thị phần, chi phí nguyên liệu, cạnh tranh, giá trị cảm nhận và nhận dạng sản phẩm của khách hàng với sản phẩm. Việc định giá trong một môi trường cạnh tranh không những vô cùng quan trọng mà còn mang tính thách thức. Nếu định giá quá thấp, doanh nghiệp sẽ phải tăng số lượng bán trên đơn vị sản phẩm theo chi phí để có lợi nhuận. Nếu định giá quá cao, khách hàng sẽ dần chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Quyết định về giá bao gồm điểm giá, giá niêm yết, thời kỳ thanh toán, chiết khấu…

Place (Phân phối)

Promotion (xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ bán hàng) là các phương pháp truyền thông mà một nhà tiếp thị có thể sử dụng để cung cấp thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp mình cho các bên khác nhau về sản phẩm. Chiêu thị bao gồm nhiều yếu tố như : Quảng cáo, tổ chức bán hàng, quan hệ công chúng và xúc tiến bán hàng

Promotions (xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ bán hàng)

Phân phối là cung cấp sản phẩm tại một địa điểm thuận tiện cho người tiêu dùng. Các chiến lược khác nhau như phân phối chuyên sâu, phân phối độc quyền, phân phối có chọn lọc, và nhượng quyền thương mại có thể được sử dụng bởi các nhà tiếp thị để bổ sung cho các khía cạnh khác nhau của marketing mix.

Chiến lược Marketing đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó quyết định rất lớn đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Hy vọng những kiến thức cơ bản vừa rồi sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn và định hướng được chiến lược phát triển marketing của mình.

BÌNH DƯƠNG SERVICE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *